MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204

Click chuột lên hình để phóng to

MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204

MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) SSD K204

Thương hiệu: Apple Mã sản phẩm: K204
Còn hàng
1.000₫

Đây là trang giới thiệu.

Thay thế, nâng cấp SSD cho Mac của bạn. Sản phẩm tương thích MacBook Pro 13 Retina cuối năm 2013 hoặc giữa năm 2014 

  • MacBook Pro 13" Retina A1502 Late 2013 to Mid 2014
  • MacBook Pro 15" Retina A1398 Late 2013 to Mid 2014

 

DUNG LƯỢNG SẴN CÓ

  • 128 GB / Used
  • 256 GB / Used
  • 512 GB / Used
  • Bảo hành: 24 tháng

 

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
A1502 (EMC 2678) 2.4 GHz
A1502 (EMC 2678) 2.6 GHz
A1502 (EMC 2678) 2.8 GHz

 

MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014
A1502 (EMC 2875) 2.6 GHz
A1502 (EMC 2875) 2.8 GHz
A1502 (EMC 2875) 3.0 GHz

 

MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013
A1398 (EMC 2674) 2.0 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2674) 2.3 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2674) 2.6 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2745) 2.3 GHz (Dual Graphics)
A1398 (EMC 2745) 2.6 GHz (Dual Graphics)

 

MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014
A1398 (EMC 2876) 2.2 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2876) 2.5 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2876) 2.8 GHz (Integrated Graphics)
A1398 (EMC 2881) 2.5 GHz (Dual Graphics)
A1398 (EMC 2881) 2.8 GHz (Dual Graphics)

Giỏ hàng